Handledning

Carin och Gunvor är utbildade handledare och lärare i Kognitiv Beteende Terapi.

Vi vänder oss till blivande KBT-terapeuter, psykoterapeuter och psykologer i behov av handledning enskilt eller i grupp.

Vi vänder oss även till personalgrupper som är i behov av ärende/processhandledning.