Hur det går till

Du har möjlighet att kontakta oss både via mail och telefon och vi avtalar sedan en tid för ett första bedömningssamtal.

Under de två första sessionerna beskriver du din problematik och vi sätter upp mål för din behandling.

Vårt arbete bygger på ett samarbete och tillsammans lägger vi upp en behandlingsplan.
I arbetet ingår hemuppgifter i vilka du ska testa nya beteenden som ska leda till förändring.