Behandling

Vi kan tillsammans med dig arbeta med följande problematik:

– Till bättre självkänsla/självförtroende i personlig utveckling
– Nedstämdhet/Depression
– Oro/Ältande
– Ångestrelaterad problematik
– Fobier
– Självskadande beteende
– PTSD (Posttraumatiskt stress syndrom)
– Stressrelaterad ohälsa, utmattning

Vi erbjuder även parterapi.