Om oss

Carin och Gunvor har båda arbetat inom psykiatrin sedan slutet av 70-talet.
Vi började som legitimerade psykiatrisjuksköterskor och har arbetat inom både den slutna och öppna psykiatrin.

Under de senaste sexton åren har vi arbetat med Kognitiv Beteende Terapi och sedan 2009 är vi legitimerade psykoterapeuter. Vi är ackrediterade för Vårdval Psykoterapi inom Region Skåne för både ”kort och lång” terapi. Vi tar även emot privatklienter.

 

Att arbeta med KBT innebär ett ständigt krav på utveckling, vi försöker därför kontinuerligt uppdatera oss i forskning till förbättrade behandlingsmetoder.